Ławeczka Marianny - RELACJA

Zbiórka środków przeznaczonych na pamiątkową ławeczkę zakończyła się sukcesem.

Przekazanie rzeźby Marianny Sankiewicz autorstwa
Jacka Świętnickiego

Dnia 25.06 o godz. 13:30 miało miejsce przekazanie „Ławeczki Marianny”
władzom Wydziału ETI przez Koło Absolwenta ETI