Wideo-życzenia

Życzenia zarejestrowane podczas uroczystości jubileuszu

Andrzej Szekalski

Włodzimierz Jażdżyk

Elżbieta Rogala-Kończak

Bożena Kostek

Andrzej Czyżewski

Państwo Kucharscy

Józef Woźniak